PosPlayerW P LWin GamePlace GamePrize Won
1silverblaze4-1-1OutOut
2smd194-0-2OutOut
3mbgeegee4-0-2OutOut
4imolbg3-2-1OutOut
5ste1393-2-1OutOut
6lakaluke3-1-2OutOut
7desannfinn3-1-2OutOut
819saints763-1-2OutOut
9bantams3-1-2OutOut
10garyjc3-1-2OutOut
11telford533-0-3OutOut
12katemax3-0-3OutOut
13nawoo3-0-3OutOut
14cdgrace73-0-3OutOut
15nag-me3-0-3OutOut
16aa22bb332-4-0OutIn
17coronation2-3-1OutOut
18bazbuz2-3-1OutOut
19coll3532-3-1OutOut
20bowhillbear2-3-1OutOut
21chasmon142-2-2OutOut
22glavintoby2-2-2OutOut
23daithioconaill2-2-2OutOut
24bernard marx2-2-2OutOut
25lacasairlanda2-2-2OutOut